Φρουρός Λεμφαδένας στον Καρκίνο Ενδομητρίου Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 18!! Γ#Π 15!!

Φρουρός Λεμφαδένας στον Καρκίνο Ενδομητρίου

ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ Θεόδωρος MD PhD FRCOG Μαιευτήρ-Γυναικολόγος Επ. Καθηγητής Υγείας-Μητέρας-Παιδιου Β΄ Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα
MD PhD FRCOG Μαιευτήρ-Γυναικολόγος Επ. Καθηγητής Υγείας-Μητέρας-Παιδιου Β΄ Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα