Φλεβοθρόμβωση και Καρκίνος 

Φλεβοθρόμβωση και Καρκίνος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λεωνίδας
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, ΓΝ Δράμας