Φλεβική ανεπάρκεια:  Κλινική προσέγγιση

Φλεβική ανεπάρκεια:  Κλινική προσέγγιση

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπυρίδων
Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ