Φαρμακευτική θεραπεία της ΑΥ Διουρητικά της αγκύλης Γ#Π 02!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Φαρμακευτική θεραπεία της ΑΥ Διουρητικά της αγκύλης

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
MD, MSc, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων