Φαρμακευτική Δοκιμασία Κοπώσεως για το Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως του Μυοκαρδίου 

Φαρμακευτική Δοκιμασία Κοπώσεως για το Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως του Μυοκαρδίου

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Αθανάσιος
Πυρηνικός ιατρος,Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό κέντρο, Αθήνα