Φαιοχρωμοκυττώματα – Παραγαγγλιώματα:  Μία θεραπεύσιμη αλλά επικίνδυνη αιτία αρτηριακής υπέρτασης

Φαιοχρωμοκυττώματα – Παραγαγγλιώματα:  Μία θεραπεύσιμη αλλά επικίνδυνη αιτία αρτηριακής υπέρτασης

ΝΤΑΛΗ Γεωργία
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος,Επιμελήτρια Α ΕΣΥ,Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”,Αθήνα