Φαινόμενο Raynaud, Ακροκυάνωση, Χείμετλα   

Φαινόμενο Raynaud, Ακροκυάνωση, Χείμετλα

ΦΩΤΗΣ Λάµπρος
MD PhD, Παιδίατρος – Παιδορευµατολόγος,Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ‘’ΑΤΤΙΚΟΝ’, Αθήνα