Υποτροπιάζουσα Αντίδραση Ξένου Σώματος μετά από Ενδοαγγειακή Τοποθέτηση Coil Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24

Υποτροπιάζουσα Αντίδραση Ξένου Σώματος μετά από Ενδοαγγειακή Τοποθέτηση Coil

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ Λίνα Νευρολόγος Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ. Β’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ Λίνα Νευρολόγος Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ. Β’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Αθήνα