Υποτροπή μετά την διακοπή μακροχρόνιας ανοσοθεραπείας Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!! Γ#Π 10!!

Υποτροπή μετά την διακοπή μακροχρόνιας ανοσοθεραπείας

ΤΣΙΑΤΑΣ Mαρίνος MD PhD BSc Biol Παθολόγος Ογκολόγος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Συντονιστής ομάδας Ανοσο-Ογκολογίας και Ουροποιογεννητικού Καρκίνου της HeCOG
MD PhD BSc Biol Διδάκτωρ πανεπιστημίου Παθολόγος Ογκολόγος Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Συντονιστής ομάδας Ανοσο-Ογκολογίας και Ουροποιογεννητικού Καρκίνου της HeCOG