Υποτροπές λοιμώξεων ουροποιητικού Θεραπευτικές προσεγγίσεις Γ#Π 06!! Γ#Π 13!!

Υποτροπές λοιμώξεων ουροποιητικού Θεραπευτικές προσεγγίσεις

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αρχ/χος (ΥΙ) ΠΝ εα Χειρουργός Ουρολόγος τ. Δν/τής Ουρολογικής Κλινικής ΝΝ Αθηνών