Υποκλείδια προσέγγιση για TAVI Τι πρέπει να προσέχουμε Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Υποκλείδια προσέγγιση για TAVI Τι πρέπει να προσέχουμε

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αγγελική Επεμβατική Καρδιολόγος Καρδιολογική Κλινικη νοσοκομείου Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αγγελική Επεμβατική Καρδιολόγος Καρδιολογική Κλινικη νοσοκομείου Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη