Υποκεφαλικά κατάγματα μηριαίου. Οστεοσύνθεση ημιολική αρθροπλαστική ή ολική αρθροπλαστική. Σύγχρονες απόψεις. Χ#Ε Γ#Π 04!!

Υποκεφαλικά κατάγματα μηριαίου. Οστεοσύνθεση ημιολική αρθροπλαστική ή ολική αρθροπλαστική. Σύγχρονες απόψεις.

ΚΑΛΥΒΑΣ Ευστάθιος Ορθοπεδικός-Χειρουργος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη
ΚΑΛΥΒΑΣ ΕυστάθιοςΟρθοπεδικός-Χειρουργος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη