Υπογοναδισμός στον άνδρα με διαβήτη 

Υπογοναδισμός στον άνδρα με διαβήτη 

ΚΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος
MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Κλινικός Ανδρολόγος (EAA cert.),Ενδοκρινολογική Κλινική & ΜΙΥΑ ΝΝΑ,Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας