Υπερφόρτωση σιδήρου-Αποσιδήρωση σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Υπερφόρτωση σιδήρου-Αποσιδήρωση σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Διευθυντής ΕΣΥ Αιματολογική Κλινική ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα
Αιματολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθυντής ΕΣΥ Αιματολογική Κλινική ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα