Υπερκαλιαιμια

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος,
Νεφρολόγος,Διευθυντής «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”ΓΝΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ