Υπερκαλιαιμία

Υπερκαλιαιμία

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος Διευθυντής Δημοκρίτειου Νεφρολογικού Κέντρου Κομοτηνής