Υπερηχογραφική Εξέταση στα Παιδιά: ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Υπερηχογραφική Εξέταση στα Παιδιά: ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΘΩΜΑΪΔΗ Αντίνα
MD, PhD Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης