Υπερηχογραφική εκτίμηση αθλητικής καρδιάς   Athlete’s heart echo findings 

Υπερηχογραφική εκτίμηση αθλητικής καρδιάς   Athlete’s heart echo findings

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Θεοδώρα ,Theodora Dimitroula,
Καρδιολόγος Πύργος Ηλείας