Υπερηχογραφικά Καθοδηγούμενη Βιοψία Προστάτη Η Χρησιμότητα της Σύντηξης με την Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία (TRUS/MRI  Fusion Imaging) 

Υπερηχογραφικά Καθοδηγούμενη Βιοψία Προστάτη Η Χρησιμότητα της Σύντηξης με την Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία (TRUS/MRI  Fusion Imaging)

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Ακτινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ , Αθήνα