Υπερηχογραφικά Ευρήματα στην Οστεοαρθρίτιδα και τις Κρυσταλλογενείς Αρθρίτιδες 

Υπερηχογραφικά Ευρήματα στην Οστεοαρθρίτιδα και τις Κρυσταλλογενείς Αρθρίτιδες

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αθανάσιος
PhD, Ρευματολόγος, Ιωάννινα