Υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία στην ΩΡΛ Γ#Π 14!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία στην ΩΡΛ

ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος MD PhD Διευθυντής ΩΡΛ ΕΣΥ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ Νοσοκομείο Αθήνα
MD PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Δντής ΩΡΛ ΕΣΥ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ Νοσοκομείο Αθήνα