Υπερβαίνοντας τον έλεγχο ποιότητας στο Εργαστήριο Διαγνωστικής Ακτινολογίας

Υπερβαίνοντας τον έλεγχο ποιότητας στο Εργαστήριο Διαγνωστικής Ακτινολογίας

ΑΣΤΡΑΚΑΣ Λουκάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Μαγνητικού Συντονισμού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων