ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 09!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος MD PhD Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Κέντρου Διαβήτη Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΠΙΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος MD PhD Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Κέντρου Διαβήτη Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ