Υλοποίηση και αποζημίωση τηλεπαρακολούθησης στην Ελλάδα.   Πραγματικότητα και προσδοκίες Implementation and reimbursement of telemonitoring in Greece.  Facts and expectations  

Υλοποίηση και αποζημίωση τηλεπαρακολούθησης στην Ελλάδα.   Πραγματικότητα και προσδοκίες Implementation and reimbursement of telemonitoring in Greece.  Facts and expectations 

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Πολυχρόνης(DILAVERIS Polychronis)
,MD, PhD, FESC Vice-Chair, e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology, University of Athens Medical School

</p>