Υγρή Βιοψία CTCs cfDNA ctDNA Ποιο από όλα Πού και γιατί Το μέλλον Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Υγρή Βιοψία CTCs cfDNA ctDNA Ποιο από όλα Πού και γιατί Το μέλλον

ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ Ιωάννα PhD Βιολόγος-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήμα Ιατρικής Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΜΠΑΛΓΚΟΥΡΑΝΙΔΟΥ Ιωάννα PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βιολόγος-Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήμα Ιατρικής Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης