Υγρή βιοψία στην παρακολούθηση ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού- κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, πώς ανιχνεύονται, σε ποιες ασθενείς έχουν ρόλο- νεώτερες εξελίξεις  

Υγρή βιοψία στην παρακολούθηση ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού- κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, πώς ανιχνεύονται, σε ποιες ασθενείς έχουν ρόλο- νεώτερες εξελίξεις 

ΛΙΑΝΙΔΟΥ Εύη
Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας – Κλινικής Χημείας,Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ,Αθήνα