Υαλοειδική Αιμορραγία- πότε χειρουργώ Γ#Π 12!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Υαλοειδική Αιμορραγία- πότε χειρουργώ

ΚΟΥΡΕΝΤΗ Χριστίνα Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διευθύντρια Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αθήνα
Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερυθρός ΣταυρόςΑθήνα