Τριγλώχινα Βαλβίδα Όχι πια η ξεχασμένη βαλβίδα Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Τριγλώχινα Βαλβίδα Όχι πια η ξεχασμένη βαλβίδα

ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στρατής Ευστράτιος Καρδιοχειρουργός Διευθυντής Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Αθήνα
ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στρατής Ευστράτιος Καρδιοχειρουργός Διευθυντής Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Αθήνα