Τραύμα Τραχήλου Χ#Ε Γ#Π 20!! Γ#Π 15!!

Τραύμα Τραχήλου

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠατρών
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠατρών