Τραύμα Νωτιαίου Μυελού και διαχείριση αυτού 

Τραύμα Νωτιαίου Μυελού και διαχείριση αυτού

ΚΑΠΙΝΑΣ Αρίων
MD Ορθοπεδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Κλινική ΑΓ ΛΟΥΚΑΣ ,Θεσσαλονίκη