Τραυματισμοί περιφερικών νεύρων που σχετίζονται με τη μάχη: Επιδημιολογία και αποκατάσταση  Battle related peripheral nerve injuries:  Epidemiology and rehabilitation 

Τραυματισμοί περιφερικών νεύρων που σχετίζονται με τη μάχη: Επιδημιολογία και αποκατάσταση  Battle related peripheral nerve injuries:  Epidemiology and rehabilitation 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Ζαΐρα ,
MD, MSc, FEBPRM,Επιμελήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ,414 ΣΝΕΝ, Αθήνα Zaira Symeonidou, MD, MSc, FEBPRM Military Doctor, Major Consultant of Physical Medicine and Rehabilitation, 414 MHSD