Τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση στην κοινή πέμφιγα Δ#Α Γ#Π 11!! Γ#Π 15!!

Τρέχουσα θεραπευτική αντιμετώπιση στην κοινή πέμφιγα

Dr ΓΙΔΑΡΟΚΩΣΤΑ Πολυξένη Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομειου Λαρισας
Dr Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομειου Λαρισας