Το κλινικό δίλημμα της Ασπιρίνης   ASPIRIN CLINICAL DILEMMA 

Το κλινικό δίλημμα της Ασπιρίνης   ASPIRIN CLINICAL DILEMMA

ΣΥΚΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος
Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας Και Βηματοδοτών ,Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ,Αθήνα