Το διαιώνιο έργο του Ιπποκράτη και η σημασία του στη σύγχρονη ιατρική Γ#Π Χ#Ε Π#Θ

Το διαιώνιο έργο του Ιπποκράτη και η σημασία του στη σύγχρονη ιατρική

ΠΡΑΠΑΣ Σωτήριος Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής “Ερρίκος Ντυνάν” Hospital Center Αθήνα
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής “Ερρίκος Ντυνάν” Hospital Center Αθήνα