ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  

ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ Βασιλικη
Νοσηλεύτρια RN. ,MSc, Παθολογική κλινική , ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη