Το Αρθριτικό Γόνυ του Νεαρού Αθλητή μετά την Θεραπεία: Επιστροφή στο Άθλημα?The Young Arthritic Knee Following Treatment Returning to Sports? Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Το Αρθριτικό Γόνυ του Νεαρού Αθλητή μετά την Θεραπεία: Επιστροφή στο Άθλημα?The Young Arthritic Knee Following Treatment Returning to Sports?

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παντελής,Pantelis K. Nikolaou
MD, PhD, ,Ορθοπεδικός, Διευθυντής Oρθοπεδικής Κλινικής – Αθλητικές Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών