Το αλφαβητάρι της Ανοσολογίας στην μετα-COVID εποχή 

Το αλφαβητάρι της Ανοσολογίας στην μετα-COVID εποχή 

ΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικήςς Πανεπιστήμιο Πατρών