Το Αλκοόλ στον Ανθρώπινο Οργανισμό πριν και μετά την ενηλικίωση Γ#Π 03!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Γ#Π 17!!

Το Αλκοόλ στον Ανθρώπινο Οργανισμό πριν και μετά την ενηλικίωση

ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ Μαίρη MD PhD FEBGH Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο
MD PhD FEBGH Διδάκτωρ πανεπιστημίου Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠαΓΝ Ηράκλειο