ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση Χ#Ε Γ#Π 10!! Ν#Η

ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

ΤΣΙΟΥ Χρυσούλα
RN, PhD καθηγήτρια Νοαηλευτικής,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής