ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες,  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
επίκουρος Καθηγητής ,Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Αθήνα