Τοπικοπεριοχικός καρκίνος Προστάτου Ποιο είναι το μέγιστο στάδιο για εγχείρηση – Περιοχική (Ολιγομεταστατική) νόσος 

Τοπικοπεριοχικός καρκίνος Προστάτου Ποιο είναι το μέγιστο στάδιο για εγχείρηση – Περιοχική (Ολιγομεταστατική) νόσος

ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ Απόστολος
MD, PhD,Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής,Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη,