ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Βασίλειος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Διευθυντής Ε.Σ.Υ.Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» – Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,Αθήνα