Τοπική Αναισθησία  

 Τοπική Αναισθησία

ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ Δέσποινα
MD, PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ,Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,Κατερίνη Πιερίας