Τοξικότητα των νέων αντικαρκινικών φαρμάκων πανω στους πνεύμονες  Fleischer society paper: Lung toxicity related to new cancer therapies

Τοξικότητα των νέων αντικαρκινικών φαρμάκων πανω στους πνεύμονες  Fleischer society paper: Lung toxicity related to new cancer therapies

ΤΖΙΛΑΣ Βασίλειος Vasilios Tzilas,
MD, PhD, Πνευμονολόγος,Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”Αθήνα,