Τι νεότερο στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας  

Τι νεότερο στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH,Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα