Τι ακριβώς σημαίνει ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τι ακριβώς σημαίνει ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ