Τηλε-παρακολούθηση στην εποχή της πανδημίας: πρόσκληση για δράση.Π#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 13!!

Τηλε-παρακολούθηση στην εποχή της πανδημίας: πρόσκληση για δράση

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Πολυχρόνης(DILAVERIS Polychronis),
MD, PhD, FESC Chair, e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology, University of Athens Medical School, GREECE