Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και η περίπτωση του 10306 Ψ#Α Γ#Π 08!! Γ#Π 13!!

Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και η περίπτωση του 10306

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μαρίνα
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής,Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα