Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική Χ#Ε Μ#Ν Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική

ΣΑΡΑΤΖΗΣ Νικόλαος Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης