Τεχνολογία και Τηλεψυχιατρική στην σκιά του COVID-19 Π#Η Ψ#Α Γ#Π 08!! Γ#Π 13!!

Τεχνολογία και Τηλεψυχιατρική στην σκιά του COVID-19

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, Nikolaos Nikolaou
MD, Psychiatrist ,Co founder Melapus Telepsychiatry ,Karolinska University Hospital